Verslo valdymo sistemu gidas

Nuotolinė VVS atranka, auditas ir sertifikavimas

Šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia galimybę daugelį konsultacinių paslaugų teikti be tiesioginio kontakto su jų užsakovu. Tai ženkliai sumažina šių paslaugų kainą, kas ypač svarbu dabartinio ekonomikos sunkmečio laikotarpiu.
Šiame internetiniame portale siūloma nuotolinė VVS atranka yra keliolika ar net keliasdešimt kartų pigesnė už analogiškų paslaugų, kurias teikia kitos konsultacinės įmonės, kainą. Tai užtikrinama dėka modernių sprendimų paramos sistemų panaudojimo.
Šios priemonės taip pat sudarė galimybę teikti  Lietuvoje unikalias VVS funkcinių galimybių panaudojimo audito ir VVS sertifikavimo paslaugas.

Nuotolinė VVS atranka Nuotolinė VVS atranka atliekama, naudojant JAV konsultacinės kompanijos "Solutions" sukurtą ir nuolat atnaujinamą "The Accounting Software Library" sprendimų paramos sistemą, kurioje kaupiamos išsamios daugiau nei 130 VVS  charakteristikos. Sistema objektyviai įvertina dominančių VVS atitikimo įmonės poreikiams lygį. Atranka gali būti atliekama pagal standartinius VVS funkcinių kriterijų ir jų svarbos įvertinimo sąrašus, pritaikytus tam tikrai įmonių grupei, arba pagal įmonės darbuotojų sudarytą unikalų funkcijų svarbos įvertinimą.

Daugiau informacijos...

VVS panaudojimo auditas "Aberdeen Group“ kompanijos duomenimis įmonės vidutiniškai išnaudoja tik 30,1%  turimos VVS funkcinių galimybių. Laikui bėgant dėl darbuotojų kaitos ir kitų priežasčių VVS panaudojimo laipsnis nuolat mažėja. Tai ypač skausminga nedidelėms įmonėms, kurioms dėl mažesnio vartotojų skaičiaus kiekviena vieno vartotojo  naudojama VVS funkcija kainuoja 2,5 karto brangiau, lyginant su stambiomis įmonėmis.
Ekonomikos sunkmečio laikais įmonėms labai svarbu efektyviai išnaudoti  turimus resursus, tame tarpe ir naudojamos VVS galimybes.  Šių galimybių panaudojimo efektyvumo įvertinimą, įmonei svarbių, tačiau nenaudojamų turimos VVS funkcijų atskleidimą, galima atlikti "The Accounting Software Library" sprendimų paramos sistemos pagalba, naudojant šio internetinio portalo autoriaus sukurtą metodiką.

Daugiau informacijos...

VVS sertifikavimas Apskaitos ir VVS sertifikavimas – tai naujų sistemų funkcinių galimybių aprašymų įvedimas į sprendimų paramos sistemos "The Accounting Software Library" duomenų bazę. Įvedus naują VVS į šią duomenų bazę, sudaromos galimybės palyginti jos funkcionalumą su pasaulyje pripažintų VVS charakteristikomis. Mūsų nuomone, tai - puiki galimybė lietuviškų apskaitos ir VVS gamintojams įvertinti savo sukurtų sistemų galimybes bei nustatyti jų stipriąsias ir silpnasias puses, tokiu būdu, numatant jų tolesnio vystymo kryptis.

Daugiau informacijos...